Mindfulness & Compassion

Trening umysłu wg Dalajlamy ma dwa zadania: 

  • regulację uwagi, która pomaga w kultywowaniu mądrości
  • regulację emocji, dzięki której w sercu gości współczucie

Mindfulness

Uważność – to zauważanie tego, co się wydarza, kiedy to się wydarza, bez osądzania i preferencji – Rob Nairn

Eckhart Tolle woli używać terminu Awerness – Obecność

W Mindfulness chodzi o naukę zauważania swoich myśli, emocji, ciała, wrażeń fizycznych i otaczającego nas świata – bycie świadomym tego, czego doświadczamy w obecnej chwili, w pełni to przyjmując – Christopher Germer

Compassion

Współczucie – postawa współdzielenia doświadczenia cierpienia z innymi istotami (w odróżnieniu od  ucieczki od cierpienia) z jednoczesnym zaangażowaniem, by przeciwdziałać temu cierpieniu – także własnemu

Wg Julii Wahl współczucie „W pierwszej kolejności oznacza odwagę bycia z trudnymi, ciemnymi częściami siebie samego: z cierpieniem, agresją, okrucieństwem. Ale oznacza też wzięcie pełnej odpowiedzialności za własne życie oraz angażowanie się w działania na rzecz ograniczenia cierpienia i okrucieństwa.

W treningu Mindfulness od początku rozwijamy życzliwe nastawienie wobec innych i wobec samego siebie. Postawa łagodności sprzyja poznawaniu siebie i wytrwałości, bez której nie pozostaniemy długo na wytyczonej ścieżce.